Cultuurkwadraat_Cultuureducatie-met-Kwaliteit-2021-2024-foto-Martijn-Fincke-1-

CmK3 gaat van start en Zeeuwse Inspiratiedag Cultuuronderwijs

Cultuurkwadraat, het Zeeuwse kennisplatform voor cultuureducatie, heeft een subsidie van 1,2 miljoen toegekend gekregen van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) voor een derde periode van vier jaar ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ (CmK3). Dit bedrag wordt binnen Zeeland verdubbeld door matching vanuit de Provincie en de Zeeuwse gemeenten. Kunsteducatie Walcheren is uitvoerend partner en levert adviseurs met kennis en kunde die in de regio Walcheren de scholen en het culturele veld kennen.

In het projectplan ‘Bouwen aan het Zeeuwse atelier voor verwondering’ licht Cultuurkwadraat toe wat in Zeeland de komende vier jaar gaat gebeuren op het gebied van verduurzaming en verankering van cultuureducatie. Het FCP noemt het een gedegen projectplan en een nauwkeurig uiteengezet programma voor 2021-2024 dat aansluit op de behoefte van het onderwijs en het culturele veld.

‘Zeeuwse atelier voor de verwondering’
‘Bouwen aan het Zeeuwse atelier voor verwondering’ noemt het vergroten van de deskundigheid en het enthousiasmeren van iedereen die cultuuronderwijs verzorgt als de belangrijkste speerpunten. Ook komt er meer samenwerking tussen scholen en hun culturele omgeving, tussen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie en tussen primair en voortgezet onderwijs. Zowel de regionale centra voor cultuureducatie als het onderwijs en het culturele veld hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van het programma.

Zeeland-breed: start met Zeeuwse Inspiratiedag Cultuuronderwijs
De uitvoering van het programma vindt plaats in drie regio’s vanuit de betreffende centra voor cultuureducatie: KCE Oosterschelderegio, Kunsteducatie Walcheren en de combi Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen / Toonbeeld. Aanstaande 25 februari organiseert Cultuurkwadraat de Tweede Zeeuwse Inspiratiedag Cultuuronderwijs. Met deze bijeenkomst wordt de periode Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 afgesloten en gaat de periode Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 van start. Bekijk het volledige programma en meld je aan via de volgende link: Tweede Zeeuwse Inspiratiedag Cultuuronderwijs 

Cultuurkwadraat I Uitnodiging - Tweede Zeeuwse Inspiratiedag Cultuuronderwijs - 25 februari 2021