Cinekid filmfestival in de maand oktober

In oktober gaat het filmfestival Cinekid van start in Cinema Middelburg. Gedurende de hele maand oktober kunnen scholen zich inschrijven voor 5 niet eerder vertoonde educatieve voorstellingen.

Er zijn films beschikbaar voor alle groepen van het basisonderwijs à 2 euro per leerling.

U kunt kiezen wanneer u de film wilt zien; data en tijd van vertoning worden in overleg met de school vastgesteld.

Inschrijven voor dit festival, zie https://www.cinemamiddelburg.nl/cinekid-tour-2017-oktober of mail meteen naar: info@cinemamiddelburg.nl