Bezoek Raad voor Cultuur aan Zeeland

De Raad voor Cultuur is actief op zoek is naar inzicht in de echte problematiek, heeft respect voor wat ze doen en wil verbindingen realiseren. Dat was onze conclusie na het tweedaags bezoek van de raad, het adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media.

Cultuurkwadraat (waar KEW uitvoeringspartner van is) en HZ Cult waren uitgenodigd vrijdag 12 januari een presentatie te verzorgen over de doorlopende leerlijn cultuureducatie die van het primair tot en met het hoger onderwijs loopt. Na afloop concludeerde de raad dat we in Zeeland unieke dingen doen die kennelijk in ‘splendid isolation’ ontstaan.

Directeur-bestuurder Han Eygenraam en intermediairs Berbel Lippe en Renske Brandhoff van Cultuurkwadraat informeerden vertegenwoordigers van de raad en de provincie over de aanpak van Cultuureducatie met Kwaliteit in de Zeeuwse praktijk. Zij maakten de raad duidelijk dat de kleinschaligheid van de cultuureducatie in Zeeland betekent dat we goed moeten regisseren. In een open en meedenkend gesprek complimenteerden de raadsleden Liesbet van Zoonen en Özkan Gölpinar en stafleden Renske van der Zee en Daphne Frühmann Zeeland met het besluit met De Cultuur Loper te gaan werken. Waardering is er ook voor de samenwerking met de HZ University of Applied Sciences in de PLG’s. De Inspiratiemiddagen die Cultuurkwadraat samen met Stichting Kinderkunstweek organiseert, vindt de Raad interessant en ze geeft het advies om samen met het LKCA en het FCP te onderzoeken of deze opzet ook buiten Zeeland gepromoot kan worden.

De provincie was vertegenwoordigd door Rolf Westerhout, coördinator cultuur/sociaal-maatschappelijk beleid en Ton Brandenbarg, onder meer voorzitter van de Wetenschappelijke Raad Zeeland. Vorig jaar reageerde gedeputeerde Ben de Reu optimistisch op een advies van de Raad voor Cultuur, waarin Zeeland twee keer met naam en toenaam wordt genoemd. De raad adviseert het nieuwe kabinet om minder subsidie aan activiteiten in de Randstad te geven en juist méér steun te geven aan regio’s zoals Zeeland. De Raad voor Cultuur noemt ook de samenwerking tussen de vier grootste steden in Zeeland als voorbeeld. Goes, Middelburg, Terneuzen en Vlissingen werken aan een zogenoemd ‘bidbook’ om samen in aanmerking te komen voor rijkssubsidie om culturele voorzieningen in stand te houden. Dat die twee Zeeuwse initiatieven letterlijk in het advies van de Raad voor Cultuur aan het ministerie zijn opgenomen, stemt De Reu hoopvol. “Een paar ton van het Rijk voor Zeeland zou heel mooi zijn.”