Beperkingen educatieve culturele onderwijsactiviteiten van KEW als gevolg van het coronavirus

Nu het coronavirus weer voor de nodige beperkingen zorgt, merken wij bij KEW ook weer sterk de gevolgen voor de cultuureducatie in de scholen en kinderopvangcentra. Veel geplande activiteiten kunnen nu niet doorgaan, worden doorgeschoven en soms al geannuleerd. Wij hebben daar uiteraard begrip voor, maar willen de scholen graag nog eens aangeven dat wij van harte bereid zijn om mee te denken op welke wijze kunst en cultuur toch van betekenis kunnen zijn in de scholen, juist ook nu in deze lastige tijd van beperkingen, afstand houden en thuis blijven.

De activiteiten van KEW in de scholen betreffen educatieve culturele onderwijsactiviteiten en zijn onderdeel van het schoolprogramma, met de voor het onderwijs geldende regels. Dit geldt ook voor bezoek van klassen aan culturele instellingen buiten publieke openingsuren, zoals museumbezoek. Maar we volgen bij alle activiteiten het beleid van de betreffende schoolleiding hierin, ook voor wat betreft het gebruik van mondkapjes, afstand houden en vooraf testen, en stemmen dat ook af met de cultuurprofessionals en culturele organisaties die bij onze activiteiten worden betrokken.

We gaan vooralsnog zo veel mogelijk uit van verplaatsing van activiteiten  of indien mogelijk een aangepaste uitvoering van de activiteit, zoals digitaal of in de buitenlucht. Niet van annulering. KEW zet voor de uitvoering van de activiteiten zelfstandige cultuurprofessionals of culturele organisaties in. Bij annulering van een activiteit kan dit betekenen dat dit niet kosteloos mogelijk is. We benadrukken dat vergoeding van die onkosten niet ten goede komt aan KEW, maar uitsluitend aan de cultuuraanbieders. Uit onderzoek naar de gevolgen van alle coronabeperkingen in de afgelopen 1,5 jaar bleek dat vooral zelfstandige cultuurprofessionals een enorme daling van inkomsten hebben moeten ervaren en veelal te maken kregen met een volledig gebrek aan werk. Zo hard als scholen en kinderopvangcentra afgelopen jaren cultuurprofessionals nodig hadden voor goede cultuureducatie, zo hard hebben deze cultuurprofessionals nu de steun van de scholen en kinderopvangcentra nodig. KEW gaat hierover graag het overleg met beide partijen aan.