BEELDTAAL in het Zeeuws Museum

Op 3 november vonden de eerste activiteiten voor groepen 3, 4 en 5 plaats.

 

Kunst- en cultuurlessen kunnen de taalvaardigheid van kinderen verbeteren, doordat woorden direct aan beelden gekoppeld kunnen worden. Daarnaast lenen kunstwerken en bijzondere voorwerpen zich bij uitstek voor het vertellen van verhalen.

 

Nieuwe woorden kunnen hierdoor in een context worden aangeboden. Ook biedt het waarnemen van kunst ruimte voor fantasie en discussie, waardoor spreken en beeldvorming gestimuleerd worden.

De museumles bevat werkvormen die een beroep doen op verschillende aspecten van taalvaardigheid. Het programma beoogt het stimuleren van het spreken over kunst en het uitbreiden van de woordenschat.
Bij ieder kunstwerk is er rust en tijd ingebouwd om de leerlingen de kans te geven hun gedachten te verwoorden en te spreken over het betreffende kunstwerk.
Per werk is er ook een actief onderdeel.
Gedurende de museumles worden er verschillende werkvormen gebruikt. Dat houdt in dat er niet alleen gekeken en gesproken wordt, maar dat er, afgestemd op het niveau, ook geschreven en gelezen wordt.