#7 rem van den bosch

#7 en de Haudenosaunee Seven Generations filosofie

COVRA is niet alleen de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval, maar ook een plaats waar kunst wordt bewaard en tentoongesteld. Om de vijftigste expositie in COVRA te vieren, is de organisatie een bijzondere samenwerking aangegaan met kunstenaar Rem van den Bosch.

Voor de expositie ging van den Bosch met vragen van 80 Zeeuwse kinderen over de natuur, de aarde en het klimaat op zak op reis naar Noord-Amerika. Daar bezocht de Haudenosaunee, een volk dat de visie heeft “dat wij de wereld slechts in bruikleen hebben en dat bij iedere politieke en maatschappelijk beslissing in ogenschouw moet worden genomen wat dit betekent voor onze kinderen de komende zeven generaties”. Hij kwam terug met portretten en meer dan vijftig uur aan audiovisueel materiaal, waar hij een documentaire van maakte. Daarbij ontwikkelde hij een educatieproject, bestaande uit een gesprekkenreeks en de uitnodiging om zelf kunst te maken met het getal zeven.

Vanaf 7 februari is het voor onderwijsinstellingen mogelijk op afspraak de expositie in COVRA te bezoeken en deel te nemen aan het lesprogramma #7. De expositie met lesprogramma is geschikt voor groep 7/8 van het primair onderwijs en het middelbaar onderwijs. Aan deelname zijn geen kosten verbonden en het programma duurt twee uur. Vervoer van en naar COVRA is op eigen gelegenheid.

Neem voor meer informatie over het lesprogramma contact op met Rem van de Bosch (06 43544279/ remvandenbosch@gmail.com). De expositie in het kantoor van COVRA is van 07 februari- 25 maart 2020 vrij toegankelijk voor bezoekers (geopend op werkdagen van 08:30-17:00).#7 rem van den bosch