Trainingen

Cultuurkwadraat, Zeeuws kennisplatform voor cultuureducatie. Penvoerder van Cultuureducatie met Kwaliteit

Goede cultuureducatie maak je samen

Kunsteducatie Walcheren is uitvoerend partner van Cultuurkwadraat, het Zeeuws kennisplatform voor cultuureducatie. Cultuurkwadraat creëert provinciebreed voorwaarden voor verbetering van cultuureducatie en biedt een platform voor kennisdeling en samenwerking.

Deskundigheidsbevordering

Aan de basis van goed cultuuronderwijs voor leerlingen ligt de deskundigheid van icc’ers, en leerkrachten en van cultuurprofessionals. Om kennis en kunde te faciliteren, biedt Cultuurkwadraat diverse scholingsmogelijkheden. Leer mee in een PLG die we samen met HZ University of Applied Sciences organiseren, bezoek onze interactieve verdiepingsbijeenkomsten of volg een van de cursussen of workshops.

Basistraining interne cultuurcoördinator (icc)

Wil je nog beter toegerust zijn voor je werk als interne cultuurcoördinator? Volg dan de icc-cursus. De training is leerzaam en inspirerend voor zowel nieuwe als gecertificeerde cultuurcoördinatoren en groepsleerkrachten, omdat actuele ontwikkelingen in cultuureducatie de revue passeren. In de bijeenkomsten krijg je onder meer ingrediënten aangereikt voor het schrijven van een cultuurbeleidsplan of een update van het bestaande cultuurbeleidsplan op school.

In september 2020 start de basistraining interne cultuurcoördinator.

MEER INFORMATIE & INSCHRIJVEN

Actief verdiepen

Tijdens onze interactieve verdiepingsbijeenkomsten staat steeds een ander thema centraal. De keuze van de thema’s bepalen we op basis van vragen vanuit het onderwijs. Gastdocenten, gespecialiseerd in het onderwerp, zetten jullie aan het denken en aan het werk.

Afgelopen schooljaar gingen we dieper in op onder meer muziek en creativiteit met respectievelijk muziekpedagoog Suzan Lutke en cultuurcoach Karin Kotte.

MEER INFORMATIE & INSCHRIJVEN 

Leer mee in een PLG

In een professionele leergemeenschap (PLG) leer je samen met andere leerkrachten, icc’ers, kunstvakdocenten en pabo-studenten door te delen. Wil je aan de slag met een persoonlijke ontwikkelvraag, teamontwikkeling of schoolbrede ontwikkeling op gebied van alles rondom kunst, cultuur en erfgoed? Binnen een PLG doe je samen, onder begeleiding van een facilitator van de HZ University of Applied Sciences.

Een PLG is geen klankbordgroep maar een actieve samenwerkingsvorm met een duidelijke structuur en een vast ritme die leidt tot relevante en direct – in de klas – toepasbare resultaten. Een PLG is de motor voor verandering zonder dat daar een moeizaam cultuurveranderingstraject aan voorafgaat.

In november 2020 starten we een nieuwe PLG Cultuureducatie.

MEER INFORMATIE & INSCHRIJVEN