Expertise

Leereffecten van kunsteducatie

Wat is er bekend over de leereffecten van kunsteducatie? Onderzoekers onderscheiden intrinsieke en extrinsieke leereffecten. Wat houdt dat precies in? En waar hebben zij het over als ze spreken over transfereffecten?

Er worden drie typen leereffecten onderscheiden:

intrinsieke effecten
leerresultaten met betrekking tot kunstzinnige kennis, vaardigheden en houdingen
extrinsieke effecten

andere opbrengsten van het leerproces die niet uniek zijn voor kunsteducatie
transeffecten
als leerlingen iets wat ze in een bepaalde situatie geleerd hebben, kunnen toepassen in een nieuwe situatie
Leren staat niet vast
De ene keer leren leerlingen van kunst, de andere keer leren ze iets over kunst of juist door middel van kunst. Er is bovendien niet één vaste route die voor alle leerlingen naar een en hetzelfde eindpunt leidt. Leereffecten zijn altijd afhankelijk van de (voor)kennis en achtergrond van leerlingen. En van de doelen en didactische aanpak van de leraar.

Effecten hoeven niet ‘bewezen’ te worden door onderzoek om er te zijn. Observaties, persoonlijke ervaringen en verhalen van leraren én van leerlingen zijn een even waardevolle bron van kennis om uitspraken over effecten op te baseren.

Bron: LKCA