Expertise

Cultuureducatie met kwaliteit

KEW zet zich in voor een blijvend bloeiende cultuureducatiepraktijk in en rondom het onderwijs. De komende jaren slaan we in Zeeland de handen ineen. We gaan een intensieve samenwerking aan met Centrum KCE Oosterschelderegio en andere partners.

Daarvoor is een nieuwe stichting opgericht: Stichting Cultuurkwadraat. Deze stichting zal de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit voor de hele provincie Zeeland uitvoeren.
De taak van KEW binnen de stichting ontvouwt zich langs diverse expertises en trainingen. We begeleiden scholen met visie en beleidsontwikkeling met behulp van De Cultuur Loper. Leerkrachten of teams kunnen bij ons trainingen en intervisiebijeenkomsten volgen.
Voor al deze onderdelen van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit zijn budgetten beschikbaar. In de loop van 2017 leest u meer over de mogelijkheden en ontwikkeling van Cultuurkwadraat.