Expertise

De Cultuur Loper

De Cultuur Loper is een instrument bestaande uit coaching, scholing èn een online instrument waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Het programma helpt de scholen om vanuit hun eigen visie een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma te maken. Zo worden kinderen in het primair onderwijs optimaal gestimuleerd in hun culturele groei.

KEW is partner en expert in dit programma. Voor alle scholen op Walcheren staan we klaar om via De Cultuur Loper het cultuurbeleid van uw school een eigen gezicht te geven.
Het instrument  De Cultuur Loper gaat uit van de eigen visie van de school en stelt de leerling en zijn culturele ontwikkeling centraal. De school ontwikkelt met De Cultuur Loper een doorgaande lijn voor cultuuronderwijs met een gevarieerd en samenhangend cultuureducatie-programma, waarmee de leerlingen zich ontwikkelen als maker, deelnemer en publiek.
Nieuwsgierig? Download hier de folder!