Expertise

Community arts

KEW heeft de visie dat kunst kan bijdragen aan een betere samenleving. Liever gezegd, dat kunst een prachtig middel is om een antwoord te vinden op maatschappelijke vragen.

Daartoe ontwikkelen we projecten samen met lokale partners op het snijvlak van cultuur, zorg en samenleving. In Middelburg ligt de focus bijvoorbeeld op deelname van kwetsbare groepen in buurten en wijken. Zo dragen we bij aan hun welbevinden en leefbaarheid. We realiseren daarmee gezamenlijke doelstellingen met onze partners en voegen waarde toe.

Met welke vragen kunt u bij ons terecht?
We denken graag met u mee over de inhoud en het concept van uw project. Daarnaast geven we advies en kunnen we uw project faciliteren of zelfs organiseren.