Expertise

Cultuurkwadraat – Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in Zeeland

Cultuurkwadraat, Zeeuws kennisplatform voor cultuureducatie. Penvoerder van Cultuureducatie met Kwaliteit


Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 in Zeeland
Een stevige impuls voor het cultuuronderwijs op alle scholen in Zeeland. Dat is wat de derde periode van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) mogelijk maakt. Onder coördinatie van Cultuurkwadraat, het provinciale kennisplatform voor cultuureducatie, heeft Kunsteducatie Walcheren meegewerkt aan de samenstelling van het CmK-programma Bouwen aan het Zeeuwse atelier voor de verwondering.

Dit laagdrempelige en flexibele vierjarig programma biedt in 2021-2024 mogelijkheden voor openbare en bijzondere scholen in het primair en voortgezet onderwijs, scholen die al langer bezig zijn met CmK en scholen die willen starten, culturele instellingen en makers, kinderopvang en instellingen waar toekomstige leraren en pedagogisch medewerkers worden opgeleid.
cultuureducatie met kwaliteit, cultuurkwadraat, cultuureducatie, zeeland, walcherenUitvoerend partner voor Walcheren
Cultuurkwadraat creëert komende jaren provinciebreed voorwaarden voor verbetering van cultuureducatie en biedt een platform voor deskundigheidsbevordering, kennisdeling en samenwerking. Als één van de uitvoerende partners levert Kunsteducatie Walcheren kennis en kunde en adviseurs die in de regio Walcheren de scholen en het culturele veld kennen. In de Oosterschelderegio en Zeeuws-Vlaanderen zijn respectievelijk KCE Oosterschelderegio en Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen & Toonbeeld actief.

Behalve dat de scholen op Walcheren bij ons terecht kunnen voor programma’s met kwalitatief hoogwaardige culturele en artistieke producten is er meer mogelijk. Graag informeren we jullie persoonlijk over de meerwaarde van Cultuureducatie met Kwaliteit en de kansen die het programma Bouwen aan het Zeeuwse atelier voor de verwondering ook voor jullie biedt!

Meer informatie en inspiratie
Laat je inspireren door ervaringen van collega’s en bekijk de inspiratiepagina: Cultuureducatie in Zeeland. Informeer naar de mogelijkheden of kijk voor meer informatie op www.cultuurkwadraat.nl. Onze adviseurs gaan graag met je in gesprek over de aanpak die bij de visie en ambities van jouw school past. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@kewalcheren.nl

Infographic (klik voor uitvergroting)

Infographic, Cultuurkwadraat_Cultuureducatie met Kwaliteit in Zeeland 2021-2024