Cultuurbus

De Cultuurbus
Op pad: vraag De Cultuurbus aan

Wil je met je leerlingen naar een museum, theater of concert? Voor het vervoer naar culturele instellingen in Zeeland is busvervoer mogelijk voor alle Zeeuwse scholen voor het primair onderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het vmbo.

Cultuurkwadraat, cultuurbus, cultuureducatie, zeeland,

Je kunt bij KEW of bij Cultuurkwadraat een aanvraag doen voor bussen die jouw leerlingen naar een bijzondere cultuurervaring brengen. De Cultuurbus rijdt door heel Zeeland en brengt je ook buiten de provinciegrenzen. Provincie Zeeland en Cultuurkwadraat willen met De Cultuurbus scholen stimuleren ‘de bus te pakken’ op weg naar cultureel aanbod, dat past bij hun eigen vraag, beleid en ontwikkeling.

De Cultuurbus kan worden aangevraagd voor:

  1. een arrangement dat scholen afnemen van de cultuureducatiecentra Kunsteducatie WalcherenCultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen  of  Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio;
  2. een losse activiteit die de school zelf organiseert.

In de eerste situatie verzorgt het cultuureducatiecentrum de aanvraag van de busrit. Organiseert de school zelf een activiteit, dan doet de school ook zelf een aanvraag via https://cultuurkwadraat.nl/cultuurbus.

Hoe vraag ik De Cultuurbus aan bij een activiteit of arrangement van KEW?

Bij het maken van een keuze uit het ruime cultuuraanbod van KEW kan je via jouw persoonlijke account aangeven dat je voor een activiteit of arrangement gebruik wilt maken van De Cultuurbus. Je kan dit bij het boeken van de activiteit of het arrangement aangeven door in het opmerkingenveld ‘De Cultuurbus’ te vermelden.

Cultuurkwadraat, cultuurbus, cultuureducatie, zeeland,Waar kunnen we heen?

Ter inspiratie staat op de website van Cultuurkwadraat een Culturele kaart. Op de Culturele kaart staan diverse Zeeuwse culturele instellingen die educatieve programma’s aanbieden binnen het leergebied Kunst & Cultuur van het SLO. Hier rijdt De Cultuurbus in elk geval naar toe. Wil je naar een andere locatie? Geef dat aan op het aanvraagformulier en Cultuurkwadraat of jullie bestemming ook opgenomen kan worden op de Culturele kaart.

Meer informatie over de De Cultuurbus

Meer informatie en de algemene voorwaarden over De Cultuurbus / regeling Busvervoer cultuurbezoek tref je via de volgende link:
https://cultuurkwadraat.nl/cultuurbus