CmK

Cultuurkwadraat, Zeeuws kennisplatform voor cultuureducatie. Penvoerder van Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) 2021-2024

Begeleiding en cultuurbudget voor jou en je collega’s

Zie jij kansen om leerlingen te inspireren met cultuur? KEW begeleidt het onderwijs, culturele sector en kinderopvang bij het vormgeven van een visie op cultuuronderwijs, het samenstellen van een cultuurbeleidsplan en inspirerende deskundigheidsbevordering. Hiervoor is vanuit de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) begeleiding en cultuurbudget beschikbaar.


Doe je mee? Want juist samen ontwikkelen we cultuureducatie die verwondert, de zintuigen stimuleert en de verbeeldingskracht activeert.
Met CmK zijn er diverse manieren om via kunst en cultuur een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Juist door goed cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen en jongeren zich tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw.

Cultuurkwadraat, Kunsteducatie Walcheren, Cultuureducatie Zeeland, CmK, Cultuureducatie met Kwaliteit

Wat kan KEW voor jou betekenen?

Als één van de uitvoerende partners biedt Kunsteducatie Walcheren in de regio Walcheren deskundige advisering, begeleiding, extra cultuurbudget en adviseurs die in de regio Walcheren de scholen, kinderopvang en het culturele veld kennen. Cultuurkwadraat creëert komende jaren provinciebreed voorwaarden voor verbetering van cultuureducatie en biedt een platform voor deskundigheidsbevordering, kennisdeling en samenwerking.
Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw school of organisatie? Of wil je een uitleg over scholing, coaching of de budgetten voor cultuureducatie? We vertellen je er graag meer over! Bel naar 0118-414928 of mail naar educatie@kewalcheren.nl.

Scholingsaanbod cultuureducatie 2022-2023

Wil jij je graag (verder) ontwikkelen op het gebied van cultuureducatie? Bekijk dan nu het scholingsaanbod cultuureducatie 2022-2023 via de CultuurAcademie!

Het scholingsaanbod met praktijkgerichte deskundigheidsbevordering voor onderwijs, culturele sector en kinderopvang bekijk je via de volgende link: Cultuurkwadraat I scholingsaanbod cultuureducatie 22-23

Waarvoor kun je bij KEW terecht?

Inspiratiebijeenkomsten cultuureducatie  I  Begeleiding bij visievorming cultuureducatie  I  Basistraining procesgerichte didactiek  I  Co-teaching implementatie muziekmethode  I  Masterclass filmeducatie tijdens Film by the Sea  I  Hulp bij het ontwikkelen van een cultuurbeleidsplan  I  Training en handleiding: (Kunst) Kijken kun je leren I Cursus pedagogische vaardigheden & klassenmanagement  I  Begeleiding bij doorgaande leerlijn cultuureducatie  Co-creatie onderwijs en cultuurprofessional(s)  I  Teamtraining creatieve technieken  I  PLG Cultuureducatie  I  Vakdocenten cultuureducatie  I  Adviestrajecten op maat  I Basistraining interne cultuurcoördinator  Cultuurprofessional meet-up I  Zeeuwse Inspiratiedag Cultuuronderwijs  I  Wijzer met Erfgoededucatie i.s.m. Erfgoed Zeeland  C2 Ontwikkelatelier

CmK3: Zeeuws programma voor instappers en doorpakkers

Het Zeeuwse CmK3-programma Bouwen aan het Zeeuwse atelier voor verwondering is laagdrempelig en flexibel, zodat iedereen kan instappen of doorpakken. Het biedt mogelijkheden voor openbare en bijzondere scholen in het primair en het voortgezet onderwijs, scholen die al langer bezig zijn met CmK en scholen die willen starten, culturele instellingen en makers, kinderopvang en instellingen waar toekomstige leraren en pedagogisch medewerkers worden opgeleid. Laat je inspireren door ervaringen van collega’s: Inspiratie: cultuureducatie in Zeeland.

Cultuurkwadraat_Cultuureducatie-met-Kwaliteit-2021-2024-foto-Martijn-Fincke-1-

Wat is er mogelijk? Begeleiding & cultuurbudget!

Onderwijs

Elke school kan instappen óf doorpakken: openbare en bijzondere scholen in het primair en het voortgezet onderwijs, scholen die al langer bezig zijn met CmK en scholen die willen starten. Welk CmK-traject of -project een school ook wil starten, het Zeeuwse atelier voor de verwondering biedt een passende route. Voor goede ideeën is deskundige advisering, begeleiding en extra cultuurbudget beschikbaar.

Kinderopvang

Ook voor organisaties in de kinderopvang die cultuur in hun programma willen opnemen, zijn er de komende jaren tal van mogelijkheden. KEW biedt het kinderdagverblijf, BSO en de peutergroep deskundige begeleiding door een adviseur van een regionaal cultuureducatiecentrum. Voor sommige trajecten is budget beschikbaar voor de scholing van pedagogisch medewerkers en coaches.

Culturele veld

Samen met scholen die een CmK3-project of -traject willen starten, onderzoeken we de mogelijkheden om een samenwerking aan te gaan met cultuurprofessionals. Voor bijvoorbeeld scholing, co teaching of leerlingactiviteiten. Voor scholen die aan de slag willen met onderzoekend en ontwerpend leren, initiëren we een C² ontwikkelatelier. Hiervoor vragen we een culturele organisatie of maker uit Zeeland het atelier in samenwerking met een aantal scholen op te zetten en te begeleiden.

Scholing en netwerken voor iedereen

Om leerlingen te laten genieten van eigentijdse en betekenisvolle cultuureducatie zijn goed geschoolde
en geïnspireerde professionals nodig. Daarom:
✔ organiseren we Zeeland-brede inspiratiebijeenkomsten over eigentijdse en betekenisvolle cultuureducatie;
✔ starten we samen met HZ University of Applied Sciences nieuwe professionele leergemeenschappen en onderzoeken we de haalbaarheid van een specifieke leergang voor cultuurprofessionals die zich
willen scholen in cultuureducatie: de C² Academie;
✔ ontwikkelen we komende jaren met partnerorganisaties een provinciale kenniskring om de cultuureducatieve infrastructuur te versterken;
✔ breiden we ons programma voor deskundigheidsbevordering uit, onder meer met aanbod voor pabo-studenten.
Het meest actuele overzicht van scholing en netwerken tref je op de website van Cultuurkwadraat.

Voor alles: maatwerk

Het programma ‘Bouwen aan het Zeeuwse atelier voor de verwondering’ is laagdrempelig en flexibel. Dat betekent dat we maatwerk kunnen bieden en voor elke vraag een passend voorstel kunnen ontwikkelen. Op de website cultuurkwadraat.nl staan verschillende voorbeeldtrajecten die leiden tot verduurzaming en kwaliteitsverbetering van cultuureducatie. We hopen dat hieruit de meerwaarde van het programma blijkt, maar vooral dat scholen enthousiast worden om hun cultuureducatie een impuls te geven die past bij hun signatuur, ambities en mogelijkheden.

Cultuurkwadraat, Kunsteducatie Walcheren, Cultuureducatie Zeeland, CmK, Cultuureducatie met Kwaliteit

Maak een afspraak voor een (online) adviesgesprek

Meer weten over hoe in Zeeland en Walcheren wordt gewerkt aan Cultuureducatie met Kwaliteit? Benieuwd naar de mogelijkheden op het gebied van scholing en coaching? Of wil je een uitleg over de budgetten voor cultuureducatie? We vertellen je er graag meer over! Bel naar 0118-414928 of mail naar educatie@kewalcheren.nl.
Je kunt ook onze flyer downloaden, deel deze flyer ook gerust met je collega’s!