Cursus Interne cultuurcoördinator (icc)

C²/Cultuurkwadraat

Voor groepsleerkrachten 1 t/m 8 en interne cultuur coördinatoren (icc)

23 januari 2019
13 februari 2019
20 maart 2019
10 april
8 mei 2019
19 juni 2019

Van 15.30 tot 19.30 uur

 

lees meer

Op locatie in Middelburg én Goes
25% Eigen bijdrage a €175 euro per persoon. Overige 75% via subsidie Cultuureducatie met Kwaliteit in Zeeland (Stichting Cultuurkwadraat)
Minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers per cursus

Door Pieter Mols in opdracht van Cultuurkwadraat
50 registerpunten
Aanmelden nog mogelijk. Neem contact op via info@cultuurkwadraat.nl

Opzet cursus

Bijeenkomst 1 Visie op cultuureducatie

in deze bijeenkomst gaan we aan de slag om een visie op cultuureducatie te formuleren die past bij de context van de school waar de ICC-ers werken. De bijeenkomst bestaat uit een aantal activiteiten waarin ingrediënten worden aangedragen om een visie te formuleren. Op basis van de verzameling gegevens kan iedere ICC-er dan een visie formuleren die past bij zijn/haar schoolconcept. De kern van de visie wordt gevormd door een antwoord op de vraag: Wat kan cultuur bijdragen aan de manier waarop wij op onze school naar onderwijs kijken?

 

Bijeenkomst 2 Stand van zaken

In deze bijeenkomst verzamelen we materiaal om in beeld te brengen wat de stand van zaken op dit moment is op de scholen waar de ICC-ers werken. Welke rol speelt cultuur nu op de school. In die bijeenkomst komen ook actuele zaken als Cultuur in de Spiegel, doorgaande leerlijnen, portfolio en scenario’s cultuureducatie aan bod.

Bijeenkomst 3 Samenwerken
In deze bijeenkomst wordt gewerkt aan het onderwerp samenwerken. Zowel interne samenwerking en draagvlak als samenwerking met externen komt aan de orde. Daarbij maken we een analyse van de huidige stand van zaken m.b.t. samenwerken. En in het verlengde van de geformuleerde visie beschrijven we de gewenste manier van samenwerken. Om verschil tussen de actuele stand van zaken en de gewenste situatie m.b.t. samenwerking te overbruggen ontwikkelen we een stappenplan voor de komende jaren.

 

Bijeenkomst 4 Rol en taken van de ICC-er/Voorwaarden en financiën

In deze bijeenkomst zoomen we in op de rol en taken van de ICC-er. Welke rol speelt de ICC-er op dit moment en wat zou een gewenste situatie zijn als we kijken naar de geformuleerde visie. Ook hier leidt een stappenplan tot beleid om van de huidige naar de gewenste situatie te komen.
Verder gaan we in deze bijeenkomst op zoek naar de voorwaarden die vervuld moeten worden om de visie te kunnen bereiken en werpen we een blijk op de financiële mogelijkheden rondom cultuureducatie.

 

Bijeenkomst 5 Inzoomen op creativiteit

Deze bijeenkomst wordt gebruikt om nadrukkelijk aandacht te besteden aan creativiteit en onderwijs. Wat bedoelen we als we de term ‘creativiteit’ hanteren? Wat zijn de kenmerken van een creatief proces en hoe kun je die kenmerken didactisch vertalen? Wat zijn de kenmerken van creatief gedrag?
De bijeenkomst leidt tot een aantal concrete werkmodellen die verwerkt kunnen worden in het beleidsplan.

Bijeenkomst presenteren aan team
Tussen de 5e en de 6e bijeenkomst presenteren de deelnemers hun beleidsplan aan het eigen team op school

 

Bijeenkomst 6 Presenteren en certificering

De laatste bijeenkomst worden de diverse beleidsplannen gepresenteerd en worden de certificaten uitgereikt.
Voor deze bijeenkomst worden ook ICC-ers en aanbieders uitgenodigd die eerder de cursus volgden.

175,00 per groep