Professionele Leergemeenschap (PLG ) cultuureducatie

De PLG heeft tot doel door te delen de groei van iedere leerkracht, de leerlingen en daarmee cultuuronderwijs op scholen te stimuleren.

lees meer

 

Leerkrachten, vakspecialisten en interne cultuurcoördinatoren hebben al enorm veel kennis en kunde maar deze wordt soms nauwelijks met collega’s of met andere scholen gedeeld. Terwijl we zoveel en met plezier van elkaar kunnen leren.

 

In een professionele leergemeenschap leer je samen met als doel persoonlijke of schoolbrede ontwikkeling, het verbeteren van het cultuuronderwijs en het vormen van een platform voor kennis en kunde en actie-onderzoek als middel. Een PLG is geen klankbordgroep maar een actieve samenwerkingsvorm met een duidelijke structuur en een vast ritme die leidt tot relevante en direct - in de klas - toepasbare resultaten. Een PLG is de motor voor verandering zonder dat daar een moeizaam cultuurveranderingstraject aan voorafgaat.

 

De PLG Muziek-ICC is de eerste leergemeenschap in Zeeland, die startte op 24 oktober 2017 en eindigt op 26 juni 2018. In januari 2019 starten we met de PLG Cultuureducatie.

 

Leer mee in de PLG Cultuureducatie
Ook aan de slag met jouw persoonlijke ontwikkelvraag, teamontwikkeling of schoolbrede ontwikkeling op gebied van alles rondom kunst, cultuur en erfgoed? Met muziek of vakintegratie. Samen met andere leerkrachten, derde- en vierdejaars pabo-studenten, kunstvakdocenten onder begeleiding van een facilitator van de HZ University of Applied Sciences werk jij tijdens een schooljaar aan jouw eigen ontwikkelingsvraag.

 

Praktische informatie
Data en tijden: De PLG Cultuureducatie komt op woensdagen van 15.15 tot 17.15 uur bijeen:

-   in 2018 op 26 september, dinsdag 30 oktober (let op: afwijkende dag), 28 november;
-   in 2019 op 30 januari , 20 februari, 27 maart, 22 april, 22 mei en 26 juni.

 

Locatie: HZ University of Applied Sciences, Edisonweg 4 in Vlissingen.
Kosten: Gratis. Deelnemers ontvangen van Cultuurkwadraat een vergoeding voor 50% van hun tijd à € 35 euro per uur.
De PLG Cultuureducatie wordt begeleid door een facilitator van de HZ University of Applied Sciences.

 

Inschatting tijdsinvestering
Wij schatten in dat een deelnemer aan een PLG 56 uur per schooljaar zal investeren:

een keer per maand een bijeenkomst = (8 x 2 uur =) 16 uur;
voorbereiding PLG = 16 uur;
uitvoering en analyse = 5 uur;
reflectie en leerproces = 5 uur;
schrijven casestudy = 10 uur;
presentatie op school = 4 uur.
Van de in totaal 56 uur ontvangen de deelnemers van Cultuurkwadraat een vergoeding voor 50% van hun tijd à € 35 euro per uur.

 

Aanmelden PLG Cultuureducatie
In de PLG Cultuureducatie is plaats voor twaalf personen. Belangstellenden kunnen zich nu, tot uiterlijk 1 juli aanmelden via info@cultuurkwadraat.nl.

€0,00 per persoon