Naschools Aanbod

Vind je het belangrijk dat kinderen zich na schooltijd breed kunnen ontwikkelen? Het cultuureducatieprogramma van KEW is een goede aanvulling op het reguliere lesprogramma en een creatieve vrijetijdsbesteding. De activiteiten kunnen plaatsvinden op school en zijn ook geschikt voor kinderopvang (kinderdagverblijf, peutergroep of BSO) of jongerencentra.

Samenstellen & bestellen
De activiteiten bestel je gemakkelijk door in te loggen met je persoonlijk account. Heb je nog geen account? Neem dan contact op via educatie@kewalcheren.nl.

In gesprek?
Wil je advies over culturele activiteiten? Talentontwikkeling bevorderen? Of heb je speciale wensen voor een kunst- en cultuurprogramma op maat? We ondersteunen je graag bij het ontwikkelen van een passend programma. Klik hier om een afspraak te maken.