IMG_7931[1]

Kunst kijken in de klas: Hoe doe je dat?

C²/Cultuurkwadraat & Zeeuws Museum

Vooraankondiging:

Wegens groot succes zullen Cultuurkwadraat en het Zeeuws Museum in voorjaar 2018 weer een studiedag Kunst kijken organiseren.

‘Kunst kijken in de klas’ heeft als uitgangspunt dat het kijken naar kunst verrijkend is voor de ontwikkeling van kinderen. Elk kind kijkt weer op een andere manier naar kunst en al deze verschillende invalshoeken maken gezamenlijke kunstbeschouwing een waardevolle ervaring. Via de zogenaamde EBL (enquiry based learning) methode krijgen de leerlingen volop de ruimte om hun eigen observaties, gedachten en interpretaties te delen.

 

per groep