• Gastles
Gastles Slavernij

Het Zeeuws maritiem muZEEum wil meer naar de scholen toegaan en ontwikkelt daarvoor gastlessen. Om te beginnen met een zeer actueel onderwerp: de slavernij.

De lessenserie over het Zeeuws slavernijverleden draagt bij aan het leren kennen van wat er in het verleden is gebeurd, zodat leerlingen begrijpen welk leed er vandaag de fijne manier met elkaar kunnen samenleven. Herdenken wat is gebeurd, erkennen dát het is gebeurd en vieren dat er betere tijden komen!

De lessenserie bestaat uit: een introductieles over het Zeeuwse slavernijverleden, gegeven door de eigenleerkracht. Een gastles over het Zeeuws slavernijverleden, gegeven door een gastspreker van het Zeeuws maritiem muZEEum. Een verwerkingsles, waarbij leerlingen de opgedane kennis uit les 1 en 2 toepassen in een opdracht naar keuze. Deze les wordt gegeven door de eigen leerkracht.

Om te voorkomen dat de lessenserie bovenop het bestaande curriculum komt, kan bepaald (methode)aanbod vervangen worden door deze lessenserie. Het lesmateriaal sluit namelijk aan bij verschillende kerndoelen en hoofdstukken uitlesmethoden.

Specificaties
Klas/groep
  • Groep 7, 8
Duur
3x 60 minuten
Disciplines
  • Erfgoed
Competenties
  • Onderzoekend vermogen
  • Reflectief vermogen
Plaats
Op school
Prijs
€ 3,00 per leerling