• Buitenschools aanbod
Façade Middelburg 2022

Net als in 2012 en 2017 is Middelburg van 16 juli tot en met 6 november het decor voor een unieke kunstmanifestatie: Façade 2022. 15 kunstenaars presenteren tijdelijke, vaak monumentale, werken in straten, op pleinen en in parken. Spraakmakend en inspirerend en een unieke kans voor leerlingen om kennis te maken met hedendaagse kunst.

Zeker omdat het thema van alle werken raakt aan iets waar we het in en buiten school over moeten hebben: vrijheid. In alle werken speelt één van de vier vrijheden die om het jaar in Middelburg worden uitgereikt de hoofdrol: vrijwaring van vrees. Wat is er nodig voor mensen om zonder angst te leven? Wat veroorzaakt die angst dan toch vaak? En hoe kunnen we daar wat aandoen? In onze eigen omgeving en wereldwijd?

Net als voor de eerdere Façade-edities stelt Nico Out weer een praktisch lespakket samen dat op allerlei manieren handreikingen biedt om in de klas en in de stad aandacht te besteden aan de kunst van Façade. Het materiaal gaat in op het thema en op de taal van de eigentijdse kunst. Er is informatie over alle kunstwerken, er zijn vragen en opdrachten om een bezoek voor te bereiden en er op terug te kijken Het materiaal is ook te gebruiken om de leerlingen zelf rond te leiden of hen zelfstandig de route te laten lopen. Maar Nico Out is ook beschikbaar om de klas rond te leiden en de leerlingen te inspireren tot kijken, zien en beleven.

Het lesmateriaal bestaat uit tekst, beeld en PowerPoints, is kant-en-klaar, uitgewerkt voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs en de onder- en de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Het draagt bij aan de leergebieden Oriëntatie op jezelf en de wereld en Kunstzinnige oriëntatie (bo), aan de kunstvakken, culturele en kunstzinnige vorming, geschiedenis en maatschappijleer (vo) en aan het leergebied burgerschap in bo en vo. Het lesmateriaal is vanaf half juli te downloaden vanaf de site van Façade /CBK Zeeland.

Specificaties
Klas/groep
  • Basis speciaal onderwijs
Duur
60 minuten
Disciplines
  • Beeldend
Competenties
  • Onderzoekend vermogen
  • Reflectief vermogen
Plaats
Starten vanaf CBK Zeeland
Prijs
Gratis