• Buitenschools aanbod
Digital Zoo

Een klaslokaal is de omgeving van een leerling zolang die op school zit. De inrichting is echter vaak hetzelfde: met stoelen, banken, een digibord en iedereen die zijn eigen plekje heeft. Met de workshop ‘Digital zoo’ gaan we dat veranderen.

In deze workshop speelt het werken met augmented reality een belangrijke rol. We gaan wilde dieren toevoegen aan het lokaal. Geen echte dieren natuurlijk, maar virtuele dieren. Zo kan het voorkomen dat er ineens een tijger door het lokaal heen loopt of dat een gitaarspelende aap je komt opvrolijken. Doordat er een iPad aan het digibord wordt gekoppeld, kan de hele klas zien welke dieren er toegevoegd worden en waar deze zich bevinden. Er ontstaat een spel tussen degene die de virtuele onderwerpen beheert en de leerlingen die proberen contact te krijgen met de virtuele dieren.

Deze bijzondere workshop prikkelt de fantasie van de leerlingen en leert hen spelenderwijs omgaan met nieuwe technieken zoals augmented reality.

Specificaties
Klas/groep
  • Basis speciaal onderwijs
Duur
60 minuten
Bijzonderheden
Inzet extra docenten mogelijk
Disciplines
  • Media
Competenties
  • Creërend vermogen
  • Onderzoekend vermogen
  • Receptief vermogen
  • Reflectief vermogen
Plaats
Op de BSO
Prijs
Prijs per leerling