• Bezoek
Beeldtaal Plus

Woorden koppelen aan beelden en beelden koppelen aan woorden. Het is een leerzame oefening in taalvaardigheid. Kunstwerken zijn inspirerend, schudden wakker en roepen vragen op. Samen kijken naar kunst betekent taal vinden waarin kinderen beleving en fantasie leren delen. Er wordt stilte en aandacht gevraagd bij het kijken en ook voor het luisteren naar elkaar. Zo leren ze nieuwe inzichten met elkaar delen.

Taalvaardigheden
In het derde en vierde leerjaar van het basisonderwijs leren de meeste kinderen de Nederlandse taal schrijven en lezen. In het vijfde en zesde leerjaar vormen ze ideeën over zichzelf, over hun omgeving en over wat zij wel en niet waarderen. Zij leren zichzelf uitdrukken in taal en beeld. Aan de hand van beeld- en woordkaarten werken de leerlingen samen.

PLUSVARIANTEN

BEELDTAAL is een lesprogramma met plusvarianten. Afhankelijk van het leerjaar en het aantal begeleiders worden verschillende werkvormen ingezet. Dat houdt in dat er niet alleen gekeken en gesproken wordt, maar dat er, afgestemd op het niveau, ook kan worden geschreven, gelezen en getekend.

BEELDTAAL: KIJKEN, WOORDEN VERZAMELEN, VERTELLEN
BEELDTAAL+: KIJKEN, WOORDEN VERZAMELEN, VERTELLEN EN TEKENEN
BEELDTAAL++: KIJKEN, WOORDEN VERZAMELEN, VERTELLEN, TEKENEN EN SCHRIJVEN

DISCIPLINE: Taalvaardigheid, Oriëntatie op jezelf, de wereld en kunst.

· De kinderen maken kennis met het Zeeuws Museum en met kunst. Kunst kan inspireren, wakker schudden, vragen oproepen en uitroepen ontlokken.
· De kinderen leren zich uitdrukken, door woorden te koppelen aan beelden en beelden te linken aan woorden.
· De kinderen leren aandachtig naar elkaar luisteren en nieuwe inzichten delen.
· De kinderen leren zich verhouden tot elkaar en de wereld.

Specificaties
Klas/groep
  • Groep 3, 4
Duur
90 minuten
Bijzonderheden
1 begeleider per 5 leerlingen
Discipline(s)
  • Beeldend
  • Erfgoed
  • Literatuur
Docent(en)
  • Zeeuws Museum
Competentie(s)
  • CreĆ«rend vermogen
  • Onderzoekend vermogen
  • Reflectief vermogen
Plaats
Zeeuws Museum
Min. groepsgrootte
15
Max. groepsgrootte
30
Prijs
€ 9,15 per leerling