• Project
Atlantikwall: ´De verborgen grens´

In de film Atlantikwall: ‘De Verborgen Grens’ vertelt Thijn, een jongen van 11 jaar, over de bouw van de Atlantikwall in Zeeland. Naast deze film bestaat het lespakket ‘Atlantikwall Zeeland’ uit een docentenhandleiding, een vragenblad en een Prezi-presentatie. In deze presentatie worden de restanten van de Atlantikwall, die nu nog in alle regio’s in het Zeeuwse landschap te zien zijn, getoond.

De leerlingen doen aan de hand van opdrachten onderzoek naar bunkertypes, bunkerbouw en de situatie van na de oorlog. Bij het maken van de verwerkingsopdrachten denken ze na over de effecten van de Atlantikwall voor het landschap, de maatschappij en de herinnering. Via de methode ‘filosoferen’ en het doen van onderzoek, vormen zij zich hierover een eigen mening.

Met dit lespakket kunnen de leerlingen zicht voorbereiden op een bezoek aan een bunker (museum) dat apart van dit lespakket te boeken is. Kijk voor meer informatie op https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/atlantikwall.

Specificaties
Klas/groep
  • Groep 7, 8
Duur
Naar keuze
Disciplines
  • Erfgoed
  • Film
Competenties
  • Creërend vermogen
  • Receptief vermogen
  • Reflectief vermogen
Plaats
Op school
Prijs
Gratis