• Workshop
Anti-Pest Film

In de klas wordt er samen met een professionele dramadocent gekeken naar een korte film met als thema pesten (duur 15 minuten) Deze docent bespreekt de film met de kinderen waaronder de verschillende ‘rollen’ die meespelen bij een pestsituatie worden eruit gelicht.
(de pester, de assistent, de meeloper, de buitenstaander, de verdediger en het slachtoffer)
Daarna wordt de link gelegd naar de eigen ervaringen.

Onder leiding van de dramadocent worden er vervolgens scénes bedacht om uit te spelen. De leerlingen kijken zo op een speelse manier naar de diverse rollen die er zijn als je het hebt over pesten. Uiteraard wordt er gezorgd voor een veilige sfeer.

De groep is er ongeveer 75 minuten mee bezig. (film kijken + nagesprek + dramales)

Specificaties
Klas/groep
  • Groep 7, 8
Duur
75 minuten
Discipline(s)
  • Film
  • Theater
Docent(en)
  • Jeugdtheaterschool Zeeland
Competentie(s)
  • Receptief vermogen
  • Reflectief vermogen
Plaats
Op school
Min. groepsgrootte
10
Max. groepsgrootte
25
Prijs
Prijs op aanvraag