Training

Wij bieden trainingen aan om de Walcherse cultuureducatie en -participatiepraktijk bloeiend te houden. Hieronder vindt u een selectie uit het deskundigheidsbevorderings- en intervisieprogramma voor groepsleerkrachten, educatief medewerkers, icc’ers, directieleden en beleidsmakers onderwijs en cultuur.

herstel