Regiobijeenkomst Walcheren amateurkunsten
amateurkunst, walcheren, kew, cultuurverbinding, cultuurparticipatie

Is onze verenging wel voldoende zichtbaar? Hoe zorgen we voor goede opvolging van ons bestuur? Is er straks nog voldoende geld om onze repetitieruimte te betalen? Waar vinden we de jongere leden? Hoe zorgen we dat talent ook kan doorstromen naar professionele kunstbeoefening?

Zichtbaarheid, imago, financiële middelen, opvolging bestuur en samenwerking met cultuurprofessionals. Dat zijn veelgenoemde thema’s als het gaat om de ontwikkeling en vernieuwing bij amateurkunstverenigingen.

Cultuurkwadraat organiseert op 5, 6 en 7 juni a.s. in samenwerking met de regionale cultuurpunten in Zeeland (KEW Cultuurverbinding, KCE Oosterschelderegio en Toonbeeld) drie regionale bijeenkomsten. De bijeenkomst voor Walcheren vindt plaats op 5 juni van 19.15-21.30 uur in Theater De Wegwijzer in Nieuw- en Sint Joosland.

De avonden zijn bedoeld voor verenigingen of instellingen op het gebied van beeldende kunst, muziek, theater, literatuur, film/fotografie en dans. Maar ook mensen die cultuur beoefenen in een niet formeel georganiseerd verband. Zoals jongeren die samen muziek maken, street art, of andere vormen van cultuur maken. Culturele raden en beleidsmedewerkers cultuur van de Zeeuwse gemeenten zijn van harte uitgenodigd.

Programma regiobijeenkomst Walcheren 

19.15 uur: inloop met koffie en thee
19.30 uur: welkom & opening met een amateurkunst optreden
19.45 uur: toelichting Johan Boonekamp op de landelijke ontwikkelingen m.b.t. amateurkunst
20.10 uur: stellingen en vragen aan de aanwezige deelnemers
20.45 uur: samenvatting en afronding
21.00 uur: borrel en napraten
21.30 uur: einde

Johan Boonekamp (De Creatiekracht Centrale), auteur van het BMC rapport Revitalisering van de Amateurkunsten begeleidt alle drie de avonden en brengt landelijke en actuele kennis in. Daarnaast gaan we deze avonden met alle betrokkenen in gesprek om te horen wat er leeft en waar de amateurkunstsector behoefte aan heeft om zich verder te ontwikkelen tot een waardevolle en bloeiende sector voor de Zeeuwse samenleving.

Meld je direct aan voor de bijeenkomst op 5 juni aanmelden
Meer informatie ontwikkeling en vernieuwing van Amateurkunsten Meer informatie